The main stages of halfcentury of scientific work of laboratory of immunity of agricultural plants to diseases: achievements and future prospects

  • M.P. Lisovyi
  • G.M. Lisova
Keywords: immunity, resistance, resistance genetics, varieties, pathogens, pathogen populations, infectious backgrounds

Abstract

The reduced analysis of scientific activity of laboratory of immunity of agricultural plants to diseases is resulted, executed in 1959—2016. The basic directions of researches, results and achievements which compound a basis of the theory of immunity of plants to diseases, is displayed. Served the vision of the development of scientific achievements in the field of plant immunity in the near future, taking into account characteristics of the current state of science and agrarian production.

References

Aizenberh Ya.Ie., Makarov V.I. , Konovalova T.M. , Lisovyi M.P. , Medvediev V.V. , Lisovyi M.V. (2002). Metodolohiia, informatyka ta inzhenerne zabezpechennia tochnoho zemlerobstva v Ukraini. [Methodology, informatics and engineering support of precision agriculture in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 1. S. 22—28. [in Ukrainian].

Bondin V.P., Lesovoy M.P. (1963). Metodika shirokikh proizvodstvennykh ispytaniy vertoleta dlya opryskivaniya posevov tabaka protiv peronosporoza. [Methodology for extensive production testing of a helicopter for spraying tobacco crops against downy mildew]. M. 24 s. [in Russian].

Zhuk I.V., Dmytriiev O.P. , Lisova H.M. (2016). Rol peroksydazy u formuvanni indukovanoi stiikosti roslyn pshenytsi za dopomohoiu imunomoduliatoriv. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv: zbirnyk naukovykh prats. [The role of peroxidase in the formation of induced resistance of wheat plants using immunomodulators. Factors of experimental evolution of organisms: a collection of scientific papers.]. T. 18. S. 81—84. [in Ukrainian].

Zrazhevska T.H., Lisovyi M.P. (1974). Histolohichna kartyna rozvytku zbudnyka buroi lystkovoi irzhi v tkanynakh spryiniatlyvykh sortiv ozymoi pshenytsi. [Histological picture of the development of the pathogen of brown leaf rust in the tissues of susceptible varieties of winter wheat]. Zakhyst roslyn. K., Vyp. 19. S. 90—95. [in Ukrainian].

Kravets O.F., Lisovyi M.P. , Shelikhova L.M. , Kondratiuk O.K. , Pantelieiev V.K. (1977). Aktyvnist peroksydazy pry uspadkuvanni reaktsii nadchutlyvosti pshenytsi do buroi lystkovoi irzhi. [Peroxidase activity in the inheritance of wheat hypersensitivity reactions to brown leaf rust]. Zakhyst roslyn. K., 1977. Vyp. 24. S. 47—54. [in Ukrainian].

Lisova H.M., Sobko T.O. (2015). Osoblyvosti proiavu stiikosti nosiiv translokatsii 1AL/1RS do dii zbudnyka buroi irzhi pshenytsi v umovakh Pivnichnoho Lisostepu Ukrainy. Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia, prysviachena 20-richchiu chlenstva Ukrainy v Mizhnarodnomu soiuzi z okhorony novykh sortiv (UPON) na temu “Svitovi roslynni resursy: stan ta perspektyvy rozvytku”. [Peculiarities of 1AL / 1RS translocation carriers resistance to the action of brown rust of wheat in the conditions of the Northern Forest-Steppe of Ukraine. International scientific-practical Internet conference dedicated to the 20th anniversary of Ukraine's membership in the International Union for the Protection of New Varieties (UPON) on "World Plant Resources: Status and Prospects for Development"]. Kyiv, 3 lystopada 2015 r. S. 12—14. [in Ukrainian].

Lisova H.M., Sobko T.O. (2016). Stiikist nosiiv zhytno-pshenychnykh translokatsii do dii zbudnykiv lystkovykh khvorob pshenytsi v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Suchasni napriamy selektsiinoho udoskonalennia pshenytsi: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., priasviach. 100-richchiu selektsii pshenytsi v SHI, 1—3 cherv. 2016 r.: materialy dop. [Resistance of rye-wheat translocation carriers to the action of wheat leaf pathogens in the conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine. Modern directions of selection improvement of wheat: materials intern. scientific-practical conf., presbytery. 100th anniversary of wheat breeding in SGI, June 1-3. 2016:]. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD». S. 49—50. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P. (1964). Toksykolohichna otsinka funhitsydiv, yaki zastosovuiut dlia zakhystu tiutiunu vid perenosporozu. [Toxicological evaluation of fungicides used to protect tobacco from perenosporosis]. Zakhyst roslyn. K. Vyp. 1. S. 124—128. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P. (2000). Osnovy kontseptsii rozvytku nauky pro zakhyst roslyn v Ukraini. [Fundamentals of the concept of development of plant protection science in Ukraine]. Zakhyst roslyn. № 1. S. 3—5. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P. (2001). Problemy henetyky stiikosti roslyn do zbudnykiv khvorob ta shliakhy yikh vyrishennia. Naukovi osnovy stabilizatsii vyrobnytstva produktsii roslynnytstva: mater. mizhnar. konf., prysviachenoi 90-richchiu vid zasnuvannia Instytutu roslynnytstva im. V.Ia. Yurieva. [Problems of genetics of plant resistance to pathogens and ways to solve them. Scientific bases of stabilization of crop production: mater. international conference dedicated to the 90th anniversary of the founding of the Institute of Plant Breeding. V.Ya. Yuryeva]. Kh. S. 280—285. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P. (2002). Metodolohiia ta osnovy kontseptsii zakhystu roslyn v Ukraini. [Methodology and bases of the concept of plant protection in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 9. S. 25—28. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P. (2001). Henetyka stiikosti roslyn do zbudnykiv khvorob: aspekty istorychnoho rozvytku ta perspektyvy doslidzhen. Henetyka i selektsiia na mezhi tysiacholit. [Genetics of plant resistance to pathogens: aspects of historical development and research prospects. Genetics and selection at the turn of the millennium]. K.: Lohos. T. 2. S. 263—279. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Medvediev V.V. , Lisovyi M.V. , Bolotova T.M. , Makarov V.I. , Shadchyna T.M. (2003). Ahrotekhnolohii tochnoho roslynnytstva. [Agrotechnologies of exact plant growing]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 12. S. 17—21. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Kravets O.F. (1976). Zminy hlikozydnoi fraktsii fenolnykh spoluk v riznykh za stiikistiu proty buroi lystkovoi irzhi sortakh pshenytsi pid vplyvom urazhennia yikh zbudnykom khvoroby. [Changes in the glycosidic fraction of phenolic compounds in different varieties of wheat resistant to brown leaf rust under the influence of their pathogen]. Zakhyst roslyn. K., Vyp. 23. S. 56—64. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Lisova H.M. (2007). Ekolohichnyi analiz skladovykh intehrovanoho metodu zakhystu roslyn v KhKhI storichchi. [Ecological analysis of the components of the integrated method of plant protection in the XXI century]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 2. S. 25—28. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Manko O.V. (1996). Instytutu zakhystu roslyn — 50 rokiv. [Institute of Plant Protection - 50 years]. Zakhyst i karantyn roslyn. Yuvileinyi vypusk. K. Vyp. 44. S. 3—15. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Medvediev V.V. , Lisovyi M.V. , Bolotova T.M. , Makarov V.I. , Shadchyna T.M. (2004). Suchasni problemy klasyfikatsii tochnykh ahrotekhnolohii. [Modern problems of classification of exact agrotechnologies]. Visnyk ahrarnoi nauky. 2004. № 6. S. 45—48. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Pantelieiev V.K. (1972). Uspadkuvannia reaktsii nadchutlyvosti pshenytsi sortu Avrora do zbudnyka buroi lystkovoi irzhi. [Inheritance of Aurora wheat hypersensitivity reaction to brown leaf rust pathogen]. Zakhyst roslyn. K., 1972. Vyp. 16. S. 48—52. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Parfeniuk A.I. (1996). Rozvytok naukovykh doslidzhen stiikosti roslyn do khvorob v Instytuti zakhystu roslyn. [Development of research on plant resistance to diseases at the Institute of Plant Protection]. Zakhyst i karantyn roslyn. K., 1996. Vyp. 44. S. 24—35. [in Ukrainian].

Lisovyi M.P., Sydorov V.A. , Lokhanska V.I. (1993). Stratehiia rozrobky novykh pidkhodiv do imunitetu silskohospodarskykh roslyn. [Strategy for developing new approaches to crop immunity]. Visnyk ahrarnoi nauky. 1993. № 5. S. 58—63. [in Ukrainian].

Lesovoy M.P. (1964). Khimicheskie mery bor'by s pirenoforozom tabaka v zakrytom grunte v usloviyakh USSR [Chemical measures to combat tobacco pyrenophorosis in greenhouses in the Ukrainian SSR] : avtoref. dis. na soiskanie nauch. step. kand. biol. nauk : spets «zashchita rasteniy». K. 17 s. [in Russian].

Lisovyi M.P., Fedorova V.O. (1973). Sklad, spetsializatsiia i poshyrennia ras zbudnyka buroi lystkovoi irzhi pshenytsi na terytorii URSR. [Composition, specialization and distribution of races of the pathogen of brown leaf rust of wheat in the territory of the USSR]. Zakhyst roslyn. K. Vyp. 18. S. 78—86. [in Ukrainian].

Lesovoy M.P. Osobennosti parazitizma Puccinia triticina Erikss. i zakonomernosti nasledovaniya immunologicheskikh reaktsiy pshenitsy k patogenu [Peculiarities of parasitism of Puccinia triticina Erikss. and patterns of inheritance of immunological reactions of wheat to the pathogen] : Avtoref. dis. … d-ra biol. Nauk. VASKhNIL, VNII zashchity rasteniy. L., 1977. 50 s. [in Russian].

Lesovoy M.P. (1981). Bank genov ustoychivosti — osnova planovoy selektsii na immunitet. [Resistance gene bank - the basis for routine selection for immunity]. Vesti sel'skokhozyaystvennoy nauki. № 9. S. 27—32. [in Russian].

Lesovoy M.P., Kravets A.F. , L'vovich N.Ya. (1981). Iskusstvennye infektsionnye fony v selektsii na immunitet. [Artificial infectious backgrounds in breeding for immunity]. Selektsiya i semenovodstvo. № 10. S. 15—17. [in Russian].

Lesovoy M.P., Panteleev V.K. (1973). O nasledovanii ustoychivosti k vozbuditelyu buroy listovoy rzhavchiny sortov Avrora i Kavkaz. [Inheritance of resistance to leaf rust pathogen of the varieties Aurora and Caucasus]. Selektsiya i semenovodstvo. № 4. S. 28—31. [in Russian].

Lesovoy M.P., Panteleev V.K. . Shtuchnaya V.S. (1977). Metod izolyatsii genov ustoychivosti pshenitsy k buroy rzhavchine v izogennykh linyakh. [Isolation of wheat leaf rust resistance genes in isogenic lines]. Metody fitopatologicheskikh i entomologicheskikh issledovaniy v selektsii rasteniy. M.: Kolos. S. 12—24. [in Russian].

Lesovoy M.P., Parfenyuk A.I. (1991). Puti razvitiya selektsii rasteniy na immunitet. [Ways of development of plant breeding for immunity]. Zashchita rasteniy. № 1. S. 18—21. [in Russian].

Lesovoy M.P., Smelyanets V.P., Vagis A.G., Zhivotkov L.A., Shelepov V.V. (1990). Vozmozhnosti i perspektivy komp'yuternogo modelirovaniya selektsii kompleksno-ustoychivykh sortov pshenitsy. [Possibilities and prospects of computer modeling of the selection of complex-resistant wheat varieties]. Doklady VASKhNIL. № 1. S. 2—5. [in Russian].

Lesovoy M.P., Suvorova G.S., Kol'nobritskiy N.I., Zhivotkov L.A., Shelepov V.V., Dubinina L.V. (1990). Selektsiya ozimoy pshenitsy na ustoychivost' k buroy rzhavchine. [Breeding winter wheat for resistance to leaf rust]. Vestnik sel'skokhozyaystvennoy nauki. № 9. S. 83—87. [in Russian].

Lesovoy M.P.,Tereshchenko B.A. (1972). Spetsializatsiya griba Puccinia triticina Erikss. i ego ras na dikorastushchikh travakh. [Specialization of the mushroom Puccinia triticina Erikss. and its races on wild herbs]. Evropeyskaya i Sredizemnomorskaya konferentsiya po rzhavchine khlebnykh zlakov: Sbornik dokladov. Praga. T. 1. S. 171—174. [in Russian].

Peresypkin V.F., Lisovyi M.P. (1959). Vplyv strokiv sivby i poperednykiv na urazhenist ozymoi pshenytsi buroiu irzheiu. Khvoroby silskohospodarskykh kultur: Naukovi pratsi. NDI zakhystu roslyn. [Influence of sowing dates and precursors on winter wheat infestation with brown rust. Diseases of agricultural crops: Scientific works. Research Institute of Plant Protection]. Kyiv. T. 9. S. 37—40. [in Ukrainian].

Peresypkin V.F., Lisovyi M.P. Rezultaty vyvchennia imunitetu roslyn proty khvorob v Ukrainskomu naukovo-doslidnomu instytuti zakhystu roslyn. [The results of the study of plant immunity against diseases at the Ukrainian Research Institute of Plant Protection]. Zakhyst roslyn. Kyiv, 1971. Vyp. 14. S. 114—121. [in Ukrainian].

Peresypkin V.F., Lisovyi M.P., Zrazhevska T.H. (1971). Imunitet roslyn i shliakhy vykorystannia yoho v selektsii. [Plant immunity and ways to use it in breeding]. Visnyk silskohospodarskoi nauky. № 10. S. 60—65. [in Ukrainian].

Peresypkin V.F., Lesovoy M.P. (1962). Novye fungitsidy v bor'be s peronosporozom tabaka v polevykh usloviyakh. [New fungicides in the fight against downy mildew in tobacco in the field]. Peronosporoz tabaka: materialy soveshch. Kiev. Ukrsel'khozizdat. S. 51—65. [in Russian].

Peresypkin V.F., Lesovoy M.P. (1963). Khimicheskie mery bor'by s perenoforozom tabaka v zakrytom grunte. [Chemical measures for the control of perinophorosis in indoor tobacco]. Tabak. № 2. S. 20—25. [in Russian].

Peresypkin V.F., Lesovoy M.P. (1964). Khimicheskie mery bor'by s perenoforozom tabaka v zakrytom i otkrytom grunte. [Chemical measures to combat tobacco perinophorosis in indoor and outdoor areas]. Perenosporoz tabaka: materialy 2-go soveshchaniya, dekabr' 1962 g. Kishinev: Katrya Moldovenyaske. S. 74—90. [in Russian].

Peresypkin V.F., Lesovoy M.P. , Zrazhevskaya T.G. (1972). Gistologicheskie i gistokhimicheskie issledovaniya razlichnykh po ustoychivosti k buroy rzhavchine sortov pshenitsy. [Histological and histochemical studies of wheat varieties of different resistance to leaf rust]. Evropeyskaya i Sredizemnomorskaya konferentsiya po rzhavchine khlebnykh zlakov: Sbornik dokladov. Praga. T. 1. S. 209—213. [in Russian].

Salunska N.I. (1969). Minlyvist populiatsii hryba Ustilago zeae (Beckm) Unger — zbudnyka pukhyrchastoi sazhky kukurudzy. [Variability of the population of the fungus Ustilago zeae (Beckm) Unger - the causative agent of vesicular soot in corn]. Zakhyst roslyn. Kyiv: Urozhai. Vyp. 7. S. 41—51. [in Ukrainian].

Salunska N.I., Rudenko L.P. (1969). Histolohichni pokaznyky stiikosti kukurudzy do pukhyrchastoi sazhky. [Histological indicators of maize resistance to vesicular soot]. Zakhyst roslyn. Kyiv: Urozhai. Vyp. 8. S. 48—52. [in Ukrainian].

Salunska N.I., Shkodenko V.I. (1969). Metody zarazhennia kukurudzy pukhyrchastoiu sazhkoiu Ustilago zeae (Beckm) Unger u zviazku z pytanniam pryrody stiikosti proty tsiiei khvoroby [Methods of infecting maize with Ustilago zeae (Beckm) Unger due to the nature of resistance to this disease]. Zakhyst roslyn. Kyiv: Urozhai. Vyp. 8. S. 138—146. [in Ukrainian].

Shelepov V.V., Dubovyi V.I., Kyrylenko V.V., Sabadyn V.Ia., Dubyna L.V., Lisovyi M.P., Fedorenko V.P., Parfeniuk A.I., Dovhal Z.M., Sokolovska M.P., Vusatyi R.O., Yarynchyn A.M. (2005). Stvorennia stiikykh sortiv ozymoi pshenytsi z vykorystanniam kompleksnykh infektsiinykh foniv patoheniv u lankakh selektsiinoho protsesu. [Creation of resistant varieties of winter wheat using complex infectious backgrounds of pathogens in the selection process]. Metodychni rekomendatsii za red. akademika M.P. Lisovoho ta prof. V.V. Shelepova. K.: Kolobih. 20 s. [in Ukrainian].

Zhuk I.V., Lisova G.M., Dovgal Z.M., Dmitriev A.P. (2014). Iduction of Triticum aestivum L. tolerance to Septoria tritici by oxalic acid. Modern Phytomorphology. V. 6. P. 105—108.

Published
2016-09-03
How to Cite
Lisovyi, M., & Lisova, G. (2016). The main stages of halfcentury of scientific work of laboratory of immunity of agricultural plants to diseases: achievements and future prospects. Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Plant Protection and Quarantine, (62), 163-177. https://doi.org/10.36495/1606-9773.2016.62.163-177