Efficiency of seed treatment against soil pytophagous on corn

  • Y. Liaska
  • A. Strygun
  • V. Kravchenko
Keywords: corn, nutcracker larvae, beetle larvae, insecticidal disinfectants, technical effectiveness, neonicotinoids, pyrethroids

Abstract

Biological and technical effectivity of systemic insecticides (Kruizer 360 FS; Poncho 600 FS, TN; Gaucho Plus 466 FS, ТН; Fors Zea 280 FS) for corn grain protection from soil phytophagous was studied. Significant increasing of corn on grain yields was obtained during using of this drugs.

References

Sown areas of crops by their types by region in 2018 [Sown areas of crops by their types by region in 2018.]. (2018) Website of the State Department of Statistics of Ukraine.URL: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2017) Posivni ploshchi silskohospodarskykh kultur pid urozhai 2017 [State Statistics Service of Ukraine. Sown areas of crops for the harvest 2017]. Statystychnyi biuleten [Statistical bulletin] 6, 06.1-29/182-17, 5—6. [in Ukrainian].

Chernobai L.M., Muzafarov N.M., Barsukov I.P. (2012) Analiz skladu hibrydiv kukurudzy, zanesenykh do derzhavnoho reiestru sortiv roslyn Ukrainy [Analysis of the composition of maize hybrids inclided in the state register of plant varieties of Ukraine]. Selektsiia i nasinnytstvo [Plant breeding and seed production]. 101. 279—288. [in Ukrainian].

Andriienko A., Semeniaka I. (2011) Pidbir hibrydu skladova uspikhu [Selection of a hybrid is a component of success.]. Ahrobiznes sohodni [Agribusiness today]. 9, 208. [in Ukrainian].

Stratehichni kultury [Strategic cultures] (Ed. S.O. Tribel] (2012). Kyiv: Fenix, Kolobig. 368 p. [in Ukrainian].

Vyrobnytstvo osnovnykh silskohospodarskykh kultur za rehionamy [Production of major crops by region]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Sait Derzhavnoho departamentu statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine. Website of the State Department of Statistics of Ukraine]/ URL: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Trybel S.O., Stryhun O.O., Bakhmut O.O., Boiko M.H. (2009) Shkidnyky kukurudzy [Corn pests]. Kyiv: Kolobih. 52 p. [in Ukrainian].

Dolin V.G. (1987) Semejstvo shhelkunov — Elateridae [Click beetles – Elateridae]. Vrediteli sel'skohozjajstvennyh kul'tur i lesnyh nasazhdenij [Pests of agricultural crops and forest plantations.]. Kiev: Urozhaj. 1, 385. [in Russian].

Lytvynov B.M. (2005) Silskohospodarska entomolohiia [Agricultural entomology]. Kyiv: Vyshcha osvita. 511 p. [in Ukrainian].

Сидельникова М.М. Защита кукурузы от проволочников. Защита растений. 1969. № 8. С. 20—21. [in Russian].

Medvedev S.I. (1952) Lichinki plastinchatousyh zhukov fauny SSSR [Larvae of scarab beetles of the USSR fauna]. Moskow — Leningrad: AN SSSR. 342 p. [in Russian]

Holovne Upravlinnia Derzhprodspozhyvsluzhby v Cherkaskii oblasti [Main Department of the State Food and Consumer Service in Cherkasy region] (2017). Prohnoz fitosanitarnoho stanu ahrotsenoziv ta rekomendatsii shchodo zakhystu silskohospodarskykh roslyn vid shkidnykiv, khvorob ta burianiv u hospodarstvakh Cherkaskoi oblasti na 2017 rik [Forecast of phytosanitary condition of agrocenoses and recommendations for protection of agricultural plants from pests, diseases and weeds in farms of Cherkasy region for 2017]. Cherkasy. 39—40. [in Ukrainian].

Dolin V. G. (1978) Opredelitel' lichinok zhukov-shhelkunov fauny SSSR [Keys to the larvae of click beetles of the USSR fauna.]. Kiev: Urozhaj. 128 p. [in Russian].

Dobrovol'skij B.V. (1961) Raspoznanie provolochnikov [Recognition of wireworms.]. Zashhita rastenij ot vreditelej i boleznej [Protection of plants from pests and diseases]. 4, 32—34. [in Russian].

Metodyky vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv [Methods of testing and application of pesticides] (Ed. S.O. Trybel) (2001) Kyiv: Svit. 437 p. [in Ukrainian].

Kol'bin D.A. (2014) Zashhita semjan gibridnyh kul'tur [Protection of seeds of hybrid cultures.]. Zashhita i karantin rastenij [Plant protection and quarantine]. 2, 23—24. [in Russian].

Orlov V.N., Zelenskaja O.M. (2018) Jeffektivnost' protravitelej protiv provolochnikov na propashnyh kul'turah [Efficiency of dressing agents against wireworms in row crops.]. Zashhita i karantin rastenij [Plant protection and quarantine]. 1, 16—18. [in Russian].

Published
2018-11-19
How to Cite
Liaska, Y., Strygun, A., & Kravchenko, V. (2018). Efficiency of seed treatment against soil pytophagous on corn. Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Plant Protection and Quarantine, (64), 74-82. https://doi.org/10.36495/1606-9773.2018.64.74-82