Organic farming is the agriculture of XXI century

  • V. Pysarenko
  • P. Pysarenko
Keywords: organic farming, nitrogen fixation, botanical plant diversity, green manure

Abstract

The data are given about forty years old experience in private enterprise «Agroecology» in the horticulture branch was provided. The wide improving of them allows to receive the high yields of grain crops, ecologically friendly production, increase the soil fertility.

References

Sotnikova Є.V. (2016) Ekologiya i zdorov'e [Ecology and health]. ІІ Vseukraїns'ka naukovo-praktichna іnternet konferentsіya «Khіmіya, ekologіya ta osvіta». Zbіrnik materіalіv (29 kvіtnya 2016 r.) Poltava. S. 85—87. [in Russian].

Kaminskyi V.F., Hadzalo Ya.M., Saiko V.F., Korniichuk M.S. (Kaminskyi V.F. Ed.). (2015) Zemlerobstvo ХХI stolittia — problemy ta shliakhy vyrishennia [Agriculture of the XXI century – problems and solutions]. Kyiv: VP «Edelveis». 272 s. [in Ukrainian].

Patyka V.P., Kots S.Ia., Volkohon V.V. ta in. (Patyka V.P. Ed.). (2003) Biolohichnyi azot. [Biological nitrogen]. Monohrafiia. Kyiv: Svit. 424 s. [in Ukrainian].

Dehodiuk E.H., Vitvitska O.I., Dehodiuk T.S. (2014) Suchasni pidkhody do optymizatsii mineralnoho zhyvlennia roslyn v orhanichnomu zemlerobstvi [Modern approaches to the optimization of mineral nutrition of plants in organic farming]. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN». S. 33—39. [in Ukrainian].

Vitsenia L.M. (2003) Zhyttia, shcho stalo doleiu [Life that became destiny] : khud.-dokument. opovid. Poltava: Dyvosvit. 232 s. [in Ukrainian].

Timiryazev K.A. (1956). Solntse, zhizn' i khlorofill [Sun, life and chlorophyll] : izbrannye raboty. Moskva: Sel'khozizdat, 227 s. [in Russian].

Tarariko Yu.O. (Ed.). (2005). Bioenerhetychna otsinka silskohospodarskoho vyrobnytstva [Bioenergy assessment of agricultural production]. Kyiv: Ahrarna nauka. 199 s. [in Ukrainian].

Dovban K.I. (2009) Zelenoe udobrenie v sovremennom zemledelii [Green fertilizer in modern agriculture]. Minsk: Belorusskaya nauka. 404 s. [in Russian].

Fedorov M.M., Khodakivska O.V., Korchynska S.H. (Fedorov M.M., Khodakivska O.V. Eds.). (2011) Rozvytok orhanichnoho vyrobnytstva [Development of organic production]. Kyiv: NNTs IAE. 146 s. [in Ukrainian].

Doshchovi cherviaky — arkhitektory rodiuchykh gruntiv (2016) [Earthworms are the architects of fertile soils]. Doslidnyi instytut orhanichnoho silskoho hospodarstva (FIBL). Kyiv. 8 s. [in Ukrainian].

Published
2018-11-19
How to Cite
Pysarenko, V., & Pysarenko, P. (2018). Organic farming is the agriculture of XXI century. Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Plant Protection and Quarantine, (64), 134-142. https://doi.org/10.36495/1606-9773.2018.64.134-142