Distribution and harmfulness of the tuber nematode Ditylenchus destructor on domestic potato varieties

  • D. Sigareva
  • S. Fedorenko
  • T. Bondar
  • B. Taktayev
  • N. Tschigrin
Keywords: tuber nematode, stolons, sorting, cultivar, distribution, phytohelminthological control, parasite, plant material

Abstract

A survey of 11 domestic potato varieties in 2017 and 2018 in the spring after storage showed that the infection of the tubers of Ditylenhus destructor Thorne, 1945 did not exceed 0.5—7% in them. This allowed us to classify the studied varieties as a relatively stable group. The loss of harvest during storage in 2017 was from 1.0 to 6.4%; in 2018 from 0 to 3.3%. The accounts tubers affected by the D. destructor in 7 blighty potato varieties during the harvest period (October 2016) and after storage (March 2017) allowed to determine the level of development of the disease and to classify Chervona Ruta, Yavor, Tiras to relatively stable varieties, Slavyanka and Teterev — to medium — and two varieties Serpanok and Svitanok kievskii — in the receptive.

References

Uspenskiy A.V., Arkhipov I.A., Arkhipova D.R. et al. (Eds.) Trudy Vserossiyskogo instituta gel'mintologii imeni K.I. Skryabina [Proceedings of the All-Russian Institute of Helminthology named after K.I. Scriabin]. Moskva. VIGIS, 2006. T. 42. 700 s. [in Russian].

Butenko K.O., Shesteperov A.A. (2013) Porazhaemost' nekotorykh kul'turnykh rasteniy klubnevoy nematodoy kartofelya Ditynenchus destructor [Infestation of some cultivated plants by the potato tuber nematode Ditynenchus destructor]. Sbornik materialov Tret'ey nauchno-prakticheskoy konferentsii «Geneticheskie i agrotekhnologicheskie resursy povysheniya kachevstva prodovol'stvennogo i tekhnicheskogo kartofelya». Moskva. S. 9—10. [in Russian].

Demchenko A.A. (1965) Steblevaya nematoda — bich kartofelevodstva [Stem nematode – the scourge of potato growing]. Kartofel' i ovoshchi. № 8. S. 16—18. [in Russian].

Ivanyuk V.G., Il'yashenko D.A. (2010) Ustoychivost' kartofelya k steblevoy nematode (Ditylenchus destructor Thorne) [Potato resistance to stem nematode (Ditylenchus destructor Thorne)]. Vestsі natsyyanal'nay akademii navuk Belarusі. № 3. S. 43—48. [in Russian].

Paramonov A.A., Bryushkova F.I. (1956) Steblevaya nematoda kartofelya i mery bor'by s neyu [Potato stem nematode and control measures]. Moskva: Izdatel'stvo AN SSSR. 140 s. [in Russian].

DSTU 4014-2001 Kartoplia nasinnieva. Vidbir prob i metodyky vyznachennia posivnykh yakostei [DSTU 4014-2001 Seed potatoes. Sampling and methods of determining sowing qualities] [Chynnyi vid 01.01.2002]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2001. 19 s. [in Ukrainian].

Il'yashenko D.A., Ivanyuk V.G., Kalach V.I. et al (2010) Metodicheskie ukazaniya po otsenke kartofelya na ustoychivost' k klubnevym gnilyam [Methodological guidelines for the assessment of potatoes for resistance to tuber rot]. Samokhvalovichi. RUP NPTs NAN Belarusi po kartofelevodstvu i plodoovoshchevodstvu. 52 s. [in Russian].

Sigareva D.D. (1986) Metodicheskie ukazaniya po vyyavleniyu i uchetu paraziticheskikh nematod polevykh kul'tur [Guidelines for the identification and registration of parasitic nematodes of field crops]. Kiev: Urozhay. 36 s. [in Russian].

Pika N.A., Batyuta V.I., Kutsenko V.S. et al. (Eds.). (1983). Metodicheskie rekomendatsii po provedeniyu issledovaniy s kartofelem. [Methodical recommendations for conducting research with potatoes]. Kiev: YuO VASKhNIL, UNIIKKh, 216 s. [in Russian].

Published
2018-11-19
How to Cite
Sigareva, D., Fedorenko, S., Bondar, T., Taktayev, B., & Tschigrin, N. (2018). Distribution and harmfulness of the tuber nematode Ditylenchus destructor on domestic potato varieties. Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Plant Protection and Quarantine, (64), 166-172. https://doi.org/10.36495/1606-9773.2018.64.166-172

Most read articles by the same author(s)